Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    5.-7.2.2015 | Hotel Crowne Plaza**** Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 (0)903 224 625

Úvod

Vás srdečne pozývajú na sympózium:
6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
05.- 07. február 2015
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

ORGANIZÁTOR

MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
II. Neurologická klinika UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.

prednosta II. Neurologickej kliniky UNB a LF UK, Bratislava

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
Manažment sclerosis multiplex
Nové trendy liečby sclerosis multiplex
Terapia a manažment iných neinfekčných demyelinizačných ochorení NS
Varia

VEDECKÝ VÝBOR
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
MUDr. Juraj Vyletelka
MUDr. Danica Kanianska
MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

 KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, Bratislava 821 08
Ing. Dana Lakotová
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

Hotel Crowne Plaza**** | 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

Hotel Crowne Plaza****

Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Hotel je situovaný priamo v centre, len pár krokov od Starého mesta, presne oproti Prezidentskému palácu

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top