Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    5.-7.2.2015 | Hotel Crowne Plaza**** Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Registrácia/Poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
50 €

INÉ POPLATKY

Obed (06.02.2015)
5 €
Večera (06.02.2015) 10 €

SPÔSOB PLATBY

• v hotovosti pri registrácii
• poštovou poukážkou
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 31. 01. 2015)
majiteľ účtu:  Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
                         Banka: UniCredit Bank
                         Číslo účtu: 1026852003/1111
                         Variabilný symbol: 150115
                         SWIFT: UNCRSKBX
                         IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                         Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top