Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    5.-7.2.2015 | Hotel Crowne Plaza**** Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
31.12.2014 ‒ prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
15.01.2015 ‒ prihláška na pasívnu účasť
05.-07.02.2015  konanie kongresu

REGISTRÁCIA
Registrácia pasívnych účastníkov online je možná do 03.02.2015
Registrácia je možná aj na mieste konania kongresu


REGISTRAČNÝ POPLATOK

50 €

SPOLOČENSKÝ PROGRAM
05.02.2015 ‒ Uvítací večer o 18:00
06.02.2015 ‒ Večera Hotel Crowne Plaza

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ZASIELANIE PRIHLÁŠKY
Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31.12.2014
na e-mail: luba.pochazkova@kr.unb.sk
Zaslanie prihlášky na pasívnu účasť do 15.01.2015
formou registrácie online TU 
alebo respektíve zaslaním vyplnenej prihlášky poštou prihláška na stiahnutie TU

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU
Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

ČLENENIE ABSTRAKTU

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štrukturovaný abstrakt 
treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.

VZOR ABSTRAKTU
Vzor abstraktu na stiahnutie TU


(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, v tlačenom

materiáli bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top