Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    5.-7.2.2015 | Hotel Crowne Plaza**** Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Výbor

ORGANIZÁTOR
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
II. Neurologická klinika UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: +421 25 95 42 586
e-mail: luba.prochazkova@kr.unb.sk

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
prednosta II. Neurologickej kliniky UNB a LF UK, Bratislava

VEDECKÝ VÝBOR
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
MUDr. Juraj Vyletelka
MUDr. Danica Kanianska
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, Bratislava 821 08

mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top