Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    5.-7.2.2015 | Hotel Crowne Plaza**** Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM
Odborný program konferencie
K stiahnutiu vo formáte PDF
ŠTVRTOK 5. FEBRUÁR 2015

18:00 – Uvítací večer Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie, Bratislava


PROGRAM ‒ PIATOK 6. FEBRUÁR 2015

7:30 – 13:00    Registrácia hotel Crowne Plaza


8:30 – 8:45    Zahájenie
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
Predseda Sekcie Sclerosis multiplex pri SNeS
Predseda organizačného výboru
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
Prezident Slovenskej Neurologickej spoločnosti
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Hlavný odborník pre neurológiu pri MZ SR

8:45 – 10:00
Predsedajúci: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., MUDr. Jozef Michalík
1. Genetika a epigenetika SM ‒ nové trendy v liečbe    15 min
    Lisý Ľ. (Bratislava)
2. Interakcia medzi genetickými a enviromentálnymi rizikovými faktormi u pacientov s SM   15 min
    Michalík J., Čierny D., Kantorová E., Vrlíková D., Nováková E., Lehotský J., Kurča E. (Martin)
3. Diferenciálna diagnostika sclerosis multiplex ‒ interaktívna analýza vlastných prípadov   20 min
    Brozman M., Kováčová S., kolektív Centra pre SM (Nitra)
4. Význam magnetickej rezonančnej spektroskopie v diferenciálnej diagnostike roztrúsenej sklerózy – kazuistika  10 min
     Kantorová E., Michalik J., Bittšanský M., Zeleňák K., Poláček H., Sivák Š, Kalmárová K., Hečková P., Kurča E. (Martin)

10:00 ‒ 10:15    Prestávka

10:15 – 11:15
Predsedajúci: Prof. Dr. rer. nat. Reiber HO., doc. MUDr.Ondrej Sobek, CSc.
5. Antibody patterns vary arbitrarily between cerebrospinal fluid and aqueous humor of the individual    20 min
    multiple sclerosis patient: Specificity-independent pathological B cell function
    Reiber H., Kruse-Sauter H., Quentin C.D. (Göttingen, Germany)
6. Novinky v likvorologii    10 min
    Sobek O., Koudelková M., Hajduková L., Lukášková J., Bílková Z., J. Dudlová, Veselá B. (Praha)
7. PML v likvorovém obraze    10 min
    Koudelková M., Szabová Z., Havrdová E., Peterová Z., Novotná A., Sobek O. (Praha, Pardubice)
8. Katalytická aktivita AST v CSL a deteriorácia kognície u pacientov s SM     10 min
    Čuchran P. (Michalovce)

11:15 ‒ 11:30    Prestávka

11:30 ‒ 12:30    Satelitné sympózium firmy Genzyme
Zmeny v prístupe k liečbe SM
Predsedajúci: MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
9. Alemtuzumab – nejnovější klinické poznatky    20 min
    Havrdová E. (Praha)
10. Teriflunomid v liečbe sklerózy multiplex    20 min
      Michalík J. (Martin)
11. Alemtuzumab v liečbe sclerosis multiplex     20 min
       Petrleničová D., Procházková Ľ. (Bratislava)

12:30 ‒ 13:30    Obed

13:30 ‒ 14:30    Satelitné sympózium firmy Biogen
Čo priniesie Tecfidera (dimetylfumarát) do liečby SM?
Predsedajúci: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
12. Mechanizmus účinku dimetylfumarátu a výsledky klinických štúdii    20 min
      Havrdová E. (Praha)
13. Skúsenosti s liečbou dimetylfumarátom v klinickej praxi    20 min
      Gold R. (Drážďany)
14. Stratégie liečby SM po vstupe nových liekov v SR    20 min
      Turčáni P. (Bratislava)

14:30 ‒ 14:40    Prestávka

14:40 ‒ 16:30
Predsedajúci: prof. RNDr. Jan Krejsek, Csc., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
15. Copaxone: mechanizmy protizánětového a neuroprotektívneho působení    20min
       Krejsek J. (Praha)
       Prednáška je podporená z grantu firmy Teva
16. Pegylovaný interferón v liečbe SM    15 min
      Procházková Ľ. (Bratislava)
17. Imunomodulátory v liečbe autoimúnych neurologických ochorení    10 min
      Kravecová A. (Svidník)
18. Ako posudzovať účinnosť terapie SM?    20 min
      Donáth V. (Banská Bystrica)
19. Je možno súčasnou liečbou zastaviť progresiu sklerózy multiplex?    15 min
      “NEDA ‒ No Evidence Disease Activity„
      Lisý Ľ. (Bratislava)
20. Vplyv súčasnej liečby SM na niektoré laboratórne parametre. Naše skúsenosti
   20 min

       Procházková Ľ., Petrleničová D. (Bratislava)

16:30 ‒ 16:40    Prestávka

16:40 ‒ 18:30
Predsedajúci: doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
21. Priebeh SM pacientov po ukončení imunomodulačnej liečby    20 min
      Klímová E., Cvengrošová A., Daňová M., Smiešková A. (Prešov)
22. Roztroušená skleróza, těhotenství, porod    20 min
       Zapletalová O., Hradílek P., Woznicová I., Píža R., Zeman D., Reguliová K., Šimetka O. (Ostrava)
       Prednáška je podporená z grantu firmy TEVA
23. Výrazné vzplanutie aktivity ochorenia sclerosis multiplex počas tehotenstva    10 min
       po prerušení liečby natalizumabom
       Kováčová S., Brozman M. (Nitra)
24. Kognitívne poruchy a SM    20 min
      Donáth V. (Banská Bystrica)
25. Imunomodulačná a imunosupresívna liečba Sclerosis multiplex Cochrane databáza – metaanalýza    15 min
      Procházková Ľ. (Bratislava)
26. Non-adherencia, chronický problém pri liečbe SM. Existuje riešenie?   10 min
      Vítková M. (Košice)
27. Geriatrický pacient s SM.    10 min
      Bajačeková E. (Dolný Kubín)

19:30    Večera hotel Crowne Plaza

PROGRAM ‒ Sobota 7. február 2015

9:00 ‒ 10:20

Predsedajúci: MUDr. Iveta Lisá, PhD., MUDr. Ema Kantorová, PhD.
28. Neurobehaviorálne komorbidity sclerosis multiplex    10 min
      Petrleničová D., Kračúnová K, Mihalov J., Benetin J.,
      Procházková Ľ. (Bratislava)
29. Psychotické príznaky ako možný prejav SM    10 min
      Jankovičová N., Michalík J., Kantorová E., Kurča E. (Martin)
30. Neuromyelitis optica a Neuromyelitis optica ‒ spetrum ochorení: súčasné názory a naše skúsenosti    10 min
      Kantorová E., Michalik J., Jankovičová N., Kalmárová K., Zeleňák K., Poláček H., Koyšová M.,
      Sedláková A., Žiak P., Kurča E. (Martin)
31. Borelióza a asociovaná autoimunita    10 min
       Lisá I., Urbanová E., Ďurovská J. (Bratislava)

10:20 ‒ 10:40    Prestávka

10:40 ‒ 11:50
Predsedajúci: MUD. Ľubica Procházková, CSc., MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
32. Vyhodnotenie merania depozitov železa prostredníctvom gradientového echa    10 min
       v podkôrovej šedej hmote mozgu u pacientov s roztrúsenou sklerózou
       Kantorová E., Baranovičová E, Bittšanský M., Zeleňák K., Sivák Š.,
       Michalik J., Kurča E. (Martin)
33. Markery oxidačného stresu v plazme a sline u pacientov so sclerosis mutliplex    10 min
      Karlík M., Valkovič P., Hančinová V., Krížová L., Tóthová Ľ., Celec P. (Bratislava)
34. Oxidačný stres v likvore pacientov so sclerosis multiplex    10 min
      Procházková Ľ., Ďurfínová M., Bartová R., Petrleničová D., Liška B., Kukumberg P. (Bratislava)

11:50 ‒ 12:00    Záver kongresu
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., MUDr. Ľubica Procházková, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top