Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Dieťa s poruchou sluchu:
    diagnostika a liečba
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    3.-4. november 2016 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

KOORDINÁTORI

Koordinátori vedeckého programu

MUDr. Andrej Koman, Košice
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno
MUDr. Jiří Skřivan, CSc., Praha
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Brno
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, Bratislava

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top