Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Dieťa s poruchou sluchu:
    diagnostika a liečba
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    3.-4. november 2016 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

Prednášky na stiahnutie

PREDNÁŠKY

Jednotlivé prednášky je možné sťiahnuť vo formáte .pdf kliknutím na príslušný názov.

Skúsenosti rodičov so systémom zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu
Majtán F., Majtánová Ľ.

Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu na Slovensku, práca pedakustika – prínos alebo problém?
Šebová, I., Koman A.

Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu v Česku
Šlapák I., Lejska M., Skřivan J.

Centrálny register pre deti s poruchou sluchu na Slovensku
Langová L., Šebová I., Grebečiová L.

SIGNIA – budúcnosť načúvacích prístrojov Sivantos/ Siemens – firemná prednáška

Vyšetrovacie metódy behaviorálne a objektívne
Lejska M., Vojnová M., Weberová P.

Vyšetrenie sluchu u najmenších detí – postup
Vojnová M.

VRA – všeobecne
Smisitelová J.

VRA – ako a u koho
Vojnová M., Weberová P.

Objektívne vyšetrovacie metódy – zhodnotenie
Lejska M.

Moderné pediatrické načúvacie prístroje – firemná prednáška

BERA
Lejska M.

Limity vyšetrenia BERA
Lejska M.

Starostlivosť pred pridelením slúchadiel – medicínska, cvičná
Weberová P., Hricová L., Dvořáčková H.

Slúchadlá, ich výber a nastavenie
Havlík R.

Následná starostlivosť – medicínska
Weberová P., Smisitelová J.

Následná starostlivosť – surdopedagogická
Dvořáčková H., Hricová L.

Problematika ušných tvároviek
Havlík R.

Fitting slúchadiel in situ na základe verifikácie sluchovej percepcie
Havlík R.

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top