Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Dieťa s poruchou sluchu:
    diagnostika a liečba
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    3.-4. november 2016 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM

3.11.2016   ŠTVRTOK

09:00-09:15    Zahájenie kurzu

09:15-12:30    I. blok prednášok
• Skúsenosti rodičov so systémom zdravotnej starostlivosti    45´
   o deti s poruchou sluchu
   Majtán F., Majtánová Ľ.
• Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu    30´
   na Slovensku, práca pedakustika – prínos alebo problém?
   Šebová, I., Koman A.

10:30-11:00    Prestávka, návšteva výstaviska

• Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu v Česku    20´
   Šlapák I., Lejska M., Skřivan J.
• Centrálny register pre deti s poruchou sluchu na Slovensku   20´
   Langová L., Šebová I., Grebečiová L.
• SIGNIA – budúcnosť načúvacích prístrojov Sivantos/ Siemens  – firemná prednáška    20´
• Okrúhly stôl k problematike    30´
   Koman A., Langová L., Lejska M., Majtán F., Majtánová Ľ., Šebová I., Šlapák I.

12:30-13:30    Obedová prestávka, návšteva výstaviska

13:30-15:00    II. blok prednášok – Diagnostika vád a porúch sluchu u najmenších detí I
• Vyšetrovacie metódy behaviorálne a objektívne    20´
   Lejska M., Vojnová M., Weberová P.
• Vyšetrenie sluchu u najmenších detí – postup    15´
   Vojnová M.
• VRA – všeobecne    10´
   Smisitelová J.
• VRA – ako a u koho    15´
    Vojnová M., Weberová P.
• Objektívne vyšetrovacie metódy – zhodnotenie    20´
   Lejska M.

15:00-15:30    Prestávka, návšteva výstaviska

15:30-17:00    III. blok prednášok – Diagnostika vád a porúch sluchu u najmenších detí II
• Moderné pediatrické načúvacie prístroje – firemná prednáška     20´
• BERA        40´
   Lejska M.
• Limity vyšetrenia BERA    20´
   Lejska M.

19:00    Spoločenský večer, výstupenie ľudovej hudby Bystrianka

4.11.2016   PIATOK    

09:00-10:30    IV. blok prednášok – Starostlivosť o dieťa s načúvacím prístrojom I
• Starostlivosť pred pridelením slúchadiel – medicínska, cvičná    20´
    Weberová P., Hricová L., Dvořáčková H.
• Slúchadlá, ich výber a nastavenie    20´
   Havlík R.
• Následná starostlivosť – medicínska    20´
   Weberová P., Smisitelová J.
• Následná starostlivosť – surdopedagogická    30´
   Dvořáčková H., Hricová L.

10:30-10:45    Prestávka, návšteva výstaviska

10:45-13:00    V. blok prednášok – Starostlivosť o dieťa s načúvacím prístrojom II
Problematika ušných tvároviek    20´

   Havlík R.
• Fitting slúchadiel in situ na základe verifikácie sluchovej percepcie    20´
   Havlík R.
• Kazuistiky        90´
   Havlík R., Smisitelová J.

13:00-14:00    Obedová prestávka, návšteva výstaviska

14:00-16:30    Stretnutie rodičov, odborníkov, firiem s pomôckami pre deti s poruchou sluchu

• Workshop spoločnosti Unique Medical – SOCRATES    90´

   Téma: Klinické audiometrické evokované potenciály
   Prístroj: Hedera biomedics – SOCRATES
Workshop spoločnosti Sivantos / Siemens    60´
   Využitie smartphone a bluetooth užívateľmi načúvacích prístrojov Sivantos / Siemens

16:30-17:00    Záver podujatia

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top