Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Dieťa s poruchou sluchu:
    diagnostika a liečba
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    3.-4. november 2016 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Registrácia
3. – 4. 11. 2016

Registračný poplatok
   
  od 01. 09. 2016
2 dni 100 €
1 deň 55 €
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom
na účet po dodržaní stanoveného termínu.

Iné poplatky
Obed a občerstvenie 3.11. 2016 8 €
Obed a občerstvenie 4.11. 2016 8 €
Spoločenský večer 3.11. 2016 20 €

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Spôsob platby

– prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                     Banka: UniCredit Bank
                     SWIFT: UNCRSKBX
                     IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                     Číslo účtu: 1026852003/1111
                     Variabilný symbol: 31116
                     Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
– v hotovosti pri registrácii

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top