Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

    7.-8.4.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27, Bratislava

Program

7.4.2017 PIATOK / FRIDAY
07:30 – 08:45 Registrácia / Registration
08:45 – 09:00 Slávnostné otvorenie / Congress opening
09:00 – 10:30


Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early treatment:
The key points and a new method (EN)

Rosa M. 
90


10:30 – 11:00 Kávová prestávka / Coffee break
11:00 – 12:00


Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early treatment:
The key points and a new method (EN)

Rosa M.
60


12:00 – 13:00 Obed / Lunch
13:00 – 14:30


Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early treatment:
The key points and a new method (EN)

Rosa M.
90


14:30 – 15:00 Kávová prestávka / Coffee break
15:00 – 16:30Agenéza horných druhých rezákov: Uzatváranie medzier                  
s excelentným výsledkom
/ Missing Laterals:
Space Closure
looking for excellence (EN)

Rosa M.
9016:30 – 16:45 Prestávka / Break
16:45 – 19:00 Plenárna schôdza / Slovak orthodontic society meeting
20:00 Spoločenský večer / Social evening

8.4.2017 SOBOTA / SATURDAY 
08:20 – 08:30
                                           
Slávnostný príhovor prezidentky a udelenie čestného členstva Slovenskej ortodontickej spoločnosti / President´s welcome speech and honorary membership of Slovak Orthodontic Society award
08:30 – 10:10    

BLOK 1 / SECTION 1
Predsedajúci / Chairpersons: Lysý J., Klímová I.
08:30 – 09:00Retinované zuby, naše začiatky a súčasnosť / Retained teeth, our
beginnings and the present

Čestná prednáška prof. Andrika / Lecture in honor of prof. Andrik
Alexandrová G.
3009:00 – 09:20


Význam OPG vyšetrenia u detského pacienta v čeľustno-ortopedickej praxi
/ Importance of panoramic
X-ray in orthodontics in children

Alexandrová M.
20


09:20 – 09:40

Skorá liečba tretej triedy / Early treatment of class III
Dianišková S.
20

09:40 - 10:00


Preventivní léčba ektopicky prorezávajících horních stálých špičáků
/ Preventive treatment of ectopic
erupting permanent canines
Černochová P.
20


10:00 – 10:10
Diskusia / Discussion 10
10:10 – 10:40 Kávová prestávka / Coffee break
10:40 – 12:20

BLOK 2 / SECTION 2
Predsedajúci / Chairpersons: Antalová A., Jakubová K.
10:40 – 11:10


Ortodontická léčba v dočasném chrupu - ano či ne?
/ Orthodontic treatment in mixed dentition – Yes or no?

Urbanová W.
30


11:10 – 12:10

Manažment v praxi / Management in practice
Škorková Z.
60

12:10 – 12:20 Diskusia / Discussion 10
12:20 – 13:20 Obed / Lunch
13:20 – 14:50

BLOK 3 / SECTION 3
Predsedajúci / Chairpersons: Dianišková S., Husárová P.
13:20 – 13:50
ORL príčiny porúch dýchania u detí, možnosti intervencie, priestor
pre interdisciplinárnu
spoluprácu / ENT etiological factors of breathing disorders in children, possibilities of intervention and interdisciplinary cooperation
Barkociová J., Jovankovičová A., Šebová I.
30
13:50 – 14:10Medziodborová spolupráca klinickej logopédie a ortodoncie
/ Interdisciplinary cooperation
between speech therapeutist
and orthodontist

Papcová J., Lednárová S.
2014:10 – 14:30

Parciálny fixný aparát / Partial fixed appliance
Jakubová K.
20

14:30 – 14:40Vplyv fixných čeľustno-ortopedických retainerov na vznik artefaktov
pri MR zobrazovaní
/ Artefacts
caused by fixed orthodontic retainers
in MR imaging

Gazdík Ľ, Lysý J., Dianišková S.
10
14:40 – 14:50 Diskusia / Discussion 10
14:50 – 15:20 Kávová prestávka / Coffee break
15:20 – 16:30

BLOK 4 / SECTION 4
Predsedajúci / Chairpersons: Lehocký M., Lehocký J.
15:20 – 16:20


Kvalitná pedostomatológia – základ kvalitnej alebo žiadnej ortodoncie
/ Quality pediatric
dentistry – basis of quality or no orthodontics
Cyprichová K.
60


16:20 – 16:30 Diskusia / Discussion 10
16:30 ZÁVER KONGRESU / CONGRESS CLOSING

POSTERY
1.


Interdisciplinárne riešenie posttraumatického stavu s následnou stratou horného stredného rezáka
Vaca Velasquez J., Kotas M., Dianišková S.
2.

Schopnosť adaptácie pacienta na čeľustnoortopedickýaparát
Linská J., Katsigianni Ch., Dianišková S.
3.

Interdisciplinárna spolupráca pri strate oporných zón u dospelých pacientov – kazuistika
Zámečníková E., Kotas M., Gelnar L., Čáslava T., Dianišková S.
4.


Distalizace horních molárů pomocí modifikovaného transpalatinálního oblouku
a minišroubů

Borovková R., Bernát L., Böhmová H.
5.


Stanovenie optimálnej štatisticko-korelačnej metódy pre priestorovú analýzu zmiešaného chrupu v slovenskej populácii
Nádaždyová A., Moňoková I., Dianišková S.


FORMA PREZENTÁCIE

Prednášky – v sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie
Postery – rozmer 90 cm šírka x 120 cm výška

JAZYK KONGRESU
- slovenčina
- čeština
- angličtina (s tlmočením do češtiny)

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top