Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

    7.-8.4.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27, Bratislava

Pre autorov

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

Vedecká prednáška:
1. Nadpis (maximálne 10 slov)
2. Autori (meno hlavného autora uviesť na prvom mieste,
    ak prednáša niekto iný ako prvý autor - uviesť do poznámky)

3. Pracovisko (uviesť celú adresu pracoviska)
4. Cieľ práce
5. Materiál (alebo súbor)
6. Metodika
7. Výsledky
8. Záver

Odborná prednáška:
1. Nadpis (maximálne 10 slov)

2. Autori (meno hlavného autora uviesť na prvom mieste,
    ak prednáša niekto iný ako prvý autor -  uviesť do poznámky)

3. Pracovisko (uviesť celú adresu pracoviska)
4. Úvod
5. Obsah prednášky
6. Záver

Poster - klinický alebo vedecký:
1. Nadpis (maximálne 10 slov)
2. Autori (meno hlavného autora uviesť na prvom mieste,
    ak prednáša niekto iný ako prvý autor - uviesť do poznámky)

3. Pracovisko (uviesť celú adresu pracoviska)
4. Cieľ práce
5. Materiál (alebo súbor)
6. Metodika
7. Výsledky
8. Záver 


ABSTRAKTY
Formát: A4
Rozsah: 20 riadkov
Font: Times new Roman
Veľkosť písma: 12 b.
Jazyk: SK, CZ, EN


POSTERY
Rozmer: 90 cm šírka x 120 cm výška

Abstrakt zaslať na kongressos@amedi.sk

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top