Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

    7.-8.4.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27, Bratislava

Pokyny pre prednášajúcich

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Prednášajúcichžiadame, aby pri príprave prednášok striktne rešpektovali časové limity svojich príspevkov.

Dodržaniečasového harmonogramu je nevyhnutnépre zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých prednášajúcich, vrátane určenéhočasového priestoru na diskusiu.
Predsedajúci sekcií majú právo ukončiť prezentáciu, ktorá prekročí stanovený časový limit.

ODOVZDÁVANIE PREZENTÁCIÍ, AUDIOVIZUÁLNA TECHNIKA

Súbory je potrebnéodovzdaťtechnikovi v kongresovej sále počas prestávok medzi jednotlivými blokmi. Prezentáciežiadame pripraviťv operačných systémoch Windows. Na počítačoch ještandardne nainštalovanéprogramovévybavenie Microsoft Office 2016 s programom MS PowerPoint a Word. V prípade multimediálnej prezentácie je nevyhnutnédodaťsúbory na prenosných médiách (USB flashdisk), v programe PowerPoint.

Odporúčame pripravovaťprezentácie v jednotnom rozlíšení 1280x720 (statickéobrázky aj videá). Videá v jednej prezentácii používať vo formátoch avi, MP4, MOV. K dispozícii bude multimediálna projekčnátechnika, dvojprojekcia nie je možná.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top