Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

    7.-8.4.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27, Bratislava

Údaje k úhrade

REALIZÁCIU PLATBY ZA REGISTRÁCIU A UBYTOVANIE MÔŽETE VYKONAŤ JEDNÝM  BANKOVÝM PREVODOM.


PLATOBNÉ PODMIENKY – registračný poplatok
Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom.
Úhradu prevodom na účet prosíme realizovať v termíne najneskôr do 3. 4. 2017.

PLATOBNÉ PODMIENKY – ubytovanie
Ubytovanie musí byť uhradené v € (EUR) a to bankovým prevodom v termíne do 28.02.2017.ÚDAJE K ÚHRADE

A-medi management, s. r. o.

Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 80417
SWIFT: UNCRSKBX
Poznámka: meno účastníka


UPOZORNENIE 
Poplatky banke príkazcu sú hradené príkazcom.
Poplatky banke príjemcu sú hradené príjemcom.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top