Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

    7.-8.4.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27, Bratislava

POPLATKY

REGISTRAČNÉ POPLATKY

do 31.1.2017 do 10.3.2017  od 11.3.2017 a na mieste
Lekár – člen SOS, ČOS 170 € 210 € 250 €
Lekár – nečlen SOS, ČOS 250 € 290 € 330  €
Postgraduanti* 70 € 110 € 150 €

*Prosíme postgraduantov o zaslanie kópie o zaradení do prípravy e-mailom na
kongressos@amedi.sk


Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Uvedené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet pri dodržaní stanovených termínov.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:
– Vstup na odborný program

– Kongresovú tašku a kongresové materiály
– Vstup na výstavu firiem
– Potvrdenie o účasti
– Občerstvenie a obed 7. a 8. apríla 2017
– DPH

INÉ POPLATKY 

SPOLOČENSKÝ VEČER 
Piatok 7. apríl – 50 €


PLATOBNÉ PODMIENKY 
Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom. Úhradu prevodom na účet prosíme realizovať
v termíne najneskôr do 3. 4. 2017.

 

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
Sekretariát kongresu musí byť písomne (mailom na kongressos@amedi.sk) oboznámený
o zrušení účasti na kongrese.

Po zrušení registrácie budú uplatňované nasledujúce storno poplatky:

Termín zrušenia registrácie Storno poplatok
do 31. januára 2017 Bez storno poplatku
do 28. februára 2017 50 % registračného poplatku
od 1. marca 2017 100 % registračného poplatku

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top