Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV. celoštátna vedecká konferencia

    26.3.2015 | Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova ul., 974 05 Banská Bystrica

VÝBOR

VÝBOR KONFERENCIE

Prezident konferencie

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Vedecký výbor

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.    
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Mária Avdičová, PhD.    
MUDr. Roman Bednár, PhD.

Organizačný výbor

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
PhDr. Mária Šupínová, PhD.
Mgr. Soňa Feiková, PhD.
PhDr. Jana Virgulová, PhD.
PhDr. Elena Janiczeková
PhDr. Anna Macková, MPH
PhDr. Dana Sihelská
PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
PhDr. Anna Butorová
PhDr. Daniel Gurín
PhDr. Šárka Tomková
Mgr. František Genšor   

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top