Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV. celoštátna vedecká konferencia

    26.3.2015 | Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova ul., 974 05 Banská Bystrica

TÉMATICKÉ OKRUHY

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

- Environmentálne faktory civilizačných ochorení
- Zdravie dieťaťa a životné prostredie
- Prevencia civilizačných ochorení v komunitnom ošetrovateľstve
- Civilizačné ochorenia v prednemocničnej starostlivosti
- Fyzioterapia a civilizačné ochorenia
- Varia

(prednášky sú zamerané na lekársku starostlivosť, urgentnú prednemocničnú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť, fyzioterapiu a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top