Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV. celoštátna vedecká konferencia

    26.3.2015 | Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova ul., 974 05 Banská Bystrica

REGISTRÁCIA/POPLATKY

REGISTRÁCIA

ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
do 30. 1. 2015 - prihlášky k aktívnej účasti a úplné príspevky spracované v zmysle pokynov
do 20. 3. 2015 - prihlášky k pasívnej účasti


KONFERENČNÝ POPLATOK
zahŕňa registráciu, účasť, konferenčné materiály
15 €  do 20.3.2015 - úhrada prevodom
25 €  na mieste

Konferenčné materiály (taška, zborník) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov.

Spôsob platby
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 20.3.2015)
- majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                         Banka: UniCredit Bank
                         Číslo účtu: 1026852003
                         Kód banky: 1111
                         Variabilný symbol: 260315
                         SWIFT: UNCRSKBX
                         IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                         Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

OBED
Reštaurácia OLYMPIA, Sládkovičova 34, Banská Bystrica
Obedy si bude možné zakúpiť pred reštauráciou (v čase obeda)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top