Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Informácie a poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 30.3.2019* po 30.3. a namieste
Zdravotné sestry členky sekcie sestier pracujúcich v urológii SSS aPA, SLS 5 € 10 €
Zdravotné sestry nečlenky sekcie sestier pracujúcich v urológii SSS aPA, SLS 10 € 15 €
Členovia SUS alebo ČUS 100 € 120 €
Nečlenovia SUS alebo ČUS 120 € 150 €
Rezidenti nečlenovia SUS 80 € 100 €
Rezidenti organizovaní v SUS zdarma zdarma

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri doržaní stanoveného termínu.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Účasť je možné zrušiť v termíne do 15. 5. 2019. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

INÉ POPLATKY
Obed 6. 6. 2019 10 €
Obed 7. 6. 2019 10 €
Divadelné predstavenie 5. 6. 2019 15 €
Spoločenský večer 6. 6. 2019 30 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 5. 2019)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 7619
Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top