Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Ubytovanie

UBYTOVANIE
Ubytovanie zabezpečuje A-medi management, s. r. o.
UBYTOVANIE JE MOŽNÉ REZERVOVAŤ MAILOM

Mgr. Klára Steiningerová – e-mail: steiningerova@amedi.sk

Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne najneskôr
do 30. 4. 2019. Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra. Vašu účasť je možné
zrušiť do 30. 4. 2019. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.
Pri rezervácii je potrebné uviesť: hotel, typ izby, meno spolubývajúceho.

ÚDAJE K ÚČTU – ÚHRADA UBYTOVANIA
• majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
   banka: UniCredit Bank
   variabilný symbol: 227619
   SWIFT: UNCRSKBX
   IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
   Poznámka: ubytovanie + meno účastníka


Hotel Bystrička***

Bystrička 152, Bystrička
Single/ Double izba – 75€
Single/ Double izba LUX – 85€
Tripple – 102 €
Apartmán – 110 €

Villa Ľadoveň
Apartmán (4 osoby) – 240 €

Hotel Hrádok
Bystrička 233, Bystrička
Single/ Double izb – 120€
Tripple – 120€

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top