Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

ABSTRAKTY/E-POSTERY

Piatok/Friday 7. 6. 2019

8.00 – 8.40 Funkčná urológia

Chairmen: J. Švihra, L. Valanský

Modifikovaný autológny pubovaginálny sling – nová možnosť liečby stresovej inkontinencie moču v ére komplikácií zo syntetických materiálov
Martin Romančík, Lenka Vačková
ABSTRAKT  E-POSTER (nedodaný)


Intraprostatická instilácia etanolu pomocou mikroporóznej ihly: chronická preklinická štúdia in vivo
Ján Švihra jr., Ján Švihra sr., Ján Kliment jr., Ján Ľupták, Tyler Oe, Matthew Sommers, Eva Kildall Hejbøl, Henrik Daa Schrøder, Peter Zvara
ABSTRAKT  E-POSTER


Duloxetin a cvičenie svalstva panvového dna u žien s nekomplikovanou stresovou inkontinenciou moču – pilotná štúdia

Ján Švihra, Magdaléna Hagovská, Ján Breza jr., Marek Vargovčák, Marek Brezovský
ABSTRAKT  E-POSTER


Vplyv cvičebného programu na redukciu telesnej hmotnosti a symptómy hyperaktívneho močového mechúra u mladších žien s nadváhou

Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Alena Buková
ABSTRAKT  E-POSTER


Meranie latencie bulbokavernózneho reflexu

Natália Jankovičová, Egon Kurča, Ján Švihra
ABSTRAKT  E-POSTER


8.45 – 9.45 Karcinóm mechúra

Chairmen: B. Kollárik, M. Korček

Radikálna cystektómia u 130 pacientov s nádorom močového mechúra – 10 ročné skúsenosti

Ján Ľupták, Ján Šulgan, Boris Eliaš, Ján Kliment sr., Ján Švihra sr., Ján Kliment jr., Igor Sopilko, Roman Tomaškin, Pavol Slávik
ABSTRAKT  E-POSTER


Perioperačné komplikácie radikálnych cystektómií – naše výsledky

Andrej Križan, Ľuboš Rybár, Boris Kollárik
ABSTRAKT  E-POSTER


Naše skúsenosti s intravezikálnou liečbou s BCG

Michaela Levčíková, Lenka Vačková, Boris Kollárik
ABSTRAKT  E-POSTER


Hodnota testu založeného na detekcii fragmentov mRNA v moči pacientov s urotelovými malignitami – pilotná štúdia

Marek Kamenický, Jozef Dubravický, Ján Breza
ABSTRAKT  E-POSTER
(nedodaný)

Expresia anti PD-L1 u high grade uroteliálnych karcinómov v našom súbore

Michal Korček, Monika Sekerešová
ABSTRAKT  E-POSTER


Atezolizumab v léčbě uroteliálních nádorů (UC)

Michaela Matoušková, Tomáš Buchler, Lucie Žitňanská, Jaroslava Skálová
ABSTRAKT  E-POSTER


Úskalia diagnostiky a možnosti operačnej liečby inflamatórneho myofibroblastického tumoru močového mechúra

Patrik Kováč, Zuzana Hríbiková, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč
ABSTRAKT  E-POSTER


Nádory močového mechúra u detí

Kristína Leiva Demetrová, Simona Zaťkuliaková, Petra Ďubjaková1, Ján Breza ml.
ABSTRAKT  E-POSTER


9.50 – 10.35 Karcinóm obličky

Chairmen: J. Ľupták, I. Viľcha

Resekce ledvin pro renální karcinom: zkušenosti Olomouckého centra
Vladimír Študent jr., Veronika Lounová, Vladimír Študent sr.
ABSTRAKT  E-POSTER
(nedodaný)

Operačné riešenie nádorov obličky – naše skúsenosti

Ľuboš Rybár, Boris Kollárik, Lenka Vačková, Michaela Levčíková, Milan Obšitník
ABSTRAKT  E-POSTER


Limity robotickej resekcie obličky

Jozef Babeľa, Vladimír Baláž
ABSTRAKT  E-POSTER


Závažná komplikace resekce tumoru ledviny – řešení

Kateřina Mainclová, Karel Zita, Osvald Celman, Natália Poničanová, Raed Zouman
ABSTRAKT  E-POSTER


Smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny (SESTL) – vzácná benigní léze, která často končí nefrektomií

Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Jiří Kolář, Radek Tupý, Ondřej Hes, Milan Hora
ABSTRAKT  E-POSTER


Synchrónny výskyt papilárneho a svetlobunkového karcinómu na jednej obličke

Michal Korček, Monika Sekerešová, Kamil Duranka
ABSTRAKT  E-POSTER


Primárny osteosarkóm obličky

Milan Chalachan, Michal Korček, Jozef Marko, Dušan Ďurčanský
ABSTRAKT  E-POSTER


Sarkómy retroperitonea – skúsenosti s chirurgickou liečbou

Ľubomír Ličák, Ivan Viľcha, Ivan Minčík, Monika Daňová
ABSTRAKT  E-POSTER


Laparoskopická resekční laloková pyeloplastika dle Kučery – srovnání s otevřenou operací

Radim Kočvara, Zuzana Vaĺová, Josef Sedláček, Marcel Drlík, Vojtěch Fiala
ABSTRAKT  E-POSTER


10.35 – 11.35 Karcinóm prostaty

Chairmen: I. Minčík, V. Baláž

Rozšířená lymfadenektomie při radikální prostatektomii: frekvence uzlinových metastáz
Vladimír Študent jr., František Hruška, Jan Šarapatka, Igor Hartmann, Aleš Vidlář, Vladimír Študent sr.
ABSTRAKT  E-POSTER (nedodaný)


Faktory ovplyvňujúce výskyt skorej biochemickej recidívy po roboticky asistovanej radikálnej prostatektómii.

Viktor Kováčik, Matúš Maciak, Vladimír Baláž, Jozef Babeľa, Viliam Kubas, Peter Bujdák
ABSTRAKT  E-POSTER


Panvová lymfadenektómia pri roboticky asistovanej radikálnej prostatektómii

Martin Franko, Vladimír Baláž, Jozef Babeľa, Viliam Kubas
ABSTRAKT  E-POSTER


Využití penis šetřících výkonů v léčbě karcinomu penisu

Matúš Mlynarčík, Ivan Trávníček, Tomáš Pitra, Denisa Kacerovská, Milan Hora
ABSTRAKT  E-POSTER


Naše prvé skúsenosti s cielenou biopsiou prostaty

Peter Ščešnák, Monika Daňová, Ľubomír Ličák, Ivan Minčík
ABSTRAKT  E-POSTER


Mikrosonografie – nová možnost v diagnostice karcinómu prostaty?

Šárka Kudláčková, Vladimír Študent
ABSTRAKT  E-POSTER


Využití 68Ga-PSMA-11 PET/MR při cílené biopsii prostaty pomocí MR/TRUS softwarové fúze

Hana Sedláčková, Olga Dolejšová, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Radka Fuchsová, Ondřej Topolčan, Milan Hora
ABSTRAKT  E-POSTER


Potenciál brachyterapie u karcinómu prostaty

Michaela Motolová
ABSTRAKT  E-POSTER


Brachyterapia u karcinómu prostaty vysokého rizika

Branislav Obšitník, Pavol Lukačko, Alžbeta Molnárová, Jozef Greždo
ABSTRAKT  E-POSTER


Výskyt nežiadúcich účinkov pri liečbe ARTA u pacientov s mKRKP liečených na Urologickej klinike v Martine

Boris Eliáš, Ján Kliment sr., Roman Tomaškin, Ján Lupták
ABSTRAKT  E-POSTER


Asociácia génových polymorfizmov vaskulárneho endotelového rastového faktora s rizikom vzniku a progresie karcinómu prostaty

Henrieta Drobková, Róbert Dušenka, Jana Jurečeková, Monika Kmeťová Sivoňová, Jana Mazuchová, Erika Halašová, Ján Kliment sr.
ABSTRAKT  E-POSTER


Úloha HSPB1 a intermediálnych filamentov u karcinómu prostaty

Monika Kmeťová Sivoňová, Róbert Dušenka, Jana Jurečeková, Zuzana Tatarková, Peter Kaplán, Henrieta Drobková, Ján Ľupták, Ján Kliment sr.
ABSTRAKT  E-POSTER


Aplikácia brachyterapie v klinickej praxi

Michaela Motolová
ABSTRAKT  E-POSTER


177Lu-PSMA RLT – míľnik v terapii mCRPC?

Michaela Motolová
ABSTRAKT  E-POSTER


11.35 – 12.05 Urolitiáza

Chairmen: I. Perečinský, P. Laurinc

Slovenská verzia dotazníka Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire: preklad a validácia
Ján Švihra jr., Kristina L. Penniston, Igor Sopilko, Ján Švihra sr., Ján Ľupták
ABSTRAKT  E-POSTER


Porovnanie operačného riešenia proximálnej a distálnej urolitiázy

Ján Švihra jr., Igor Sopilko, Ján Dargaj, Ján Kliment jr., Roman Tomaškin, Ján Švihra sr., Ján Ľupták
ABSTRAKT  E-POSTER


Odporúčania zlepšujúce životnosť flexibilného ureterorenoskopu

Ivan Perečinský, Ivan Minčík, Michal Peteja, Viktor Michalides
ABSTRAKT  E-POSTER


Prvé výsledky endoskopickej liečby urolitiázy vysokovýkonným holmiovým laserom Dornier Medilas H 140

Ivan Perečinský, Viktor Michalides, Veronika Smižanská, Ivan Minčík
ABSTRAKT  E-POSTER


Nočná mora endourológov - závažné krvácanie z obličky po (mini)perkutánnej extrakcii konkrementu a jej riešenie na našom pracovisku

Tibor Matuška, Radoslav Kňazík
ABSTRAKT  E-POSTER


Možnosti liečby komplikovanej nefrolitiázy a inkrustovaného jj stentu – kazuistika

Viktor Michalides, Ivan Perečinský, Ivan Minčík, Veronika Smižanská
ABSTRAKT  E-POSTER


ESWL v komparácii k endoskopickým a perkutánym prístupom riešenia litiázy

Michaela Motolová
ABSTRAKT  E-POSTER


12.05 – 12.55 Vária

Chairmen: Ľ. Velk, M. Franko

Laparoskopická neoimplantácia ureteru – videokazuistika
Peter Kohútek, Matúš Chocholatý
ABSTRAKT  E-POSTER


Skúsenosti s liečbou induratio penis plastica intralezionálnou aplikáciou kolagenázy Clostridium Histolyticum

Matúš Chocholatý, Roman Sokol, Juraj Holba, Ladislav Slobodník, Peter Kohútek, Juraj Sokol
ABSTRAKT  E-POSTER


Prvé skúsenosti s uretroplastikou onlay s využitím štepu z bukálnej sliznice

Matúš Chocholatý, Gabriela Rojkovičová, Gabriela Gulová, Juraj Sokol, Marek Lukáč, Katarína Jursová, David Míka, Peter Kohútek
ABSTRAKT  E-POSTER


Léčba genitourinárni toxicity pomocí kysleiny hyaluronové

Michaela Matoušková, Vlasta Králová, Pavel Verner, Dana Šourková
ABSTRAKT  E-POSTER


Zanorený penis v detskom veku a možnosti operačnej liečby

Jaroslav Molčan, Zuzana Sitarčíková, Roman Koreň, Vladimír Baláž
ABSTRAKT  E-POSTER


Glans-resurfacing u pacienta s karcinomom penisu

Matúš Chocholatý, Gabriela Gulová, Marek Lukáč, Katarína Jursová, Peter Kohútek, Juraj Sokol, Gabriela Rojkovičová, Ladislav Slobodník
ABSTRAKT  E-POSTER


Vezikouterinné fistuly - zriedkavé urogynekologické komplikácie

Veronika Smižanská, Ivan Minčík, Erika Žurkovská, Viktor Michalides
ABSTRAKT  E-POSTER


Anúria u 8 ročného dieťaťa na 8. pooperačný deň po perforovanej gangrenóznej apendicitíde pre bilaterálnu distálnu drobnú urolithiázu

Michal Korček, Dajana Malíková, Vladimír Nemčovič
ABSTRAKT  E-POSTER

Spontánna ruptúra panvičky ako dôsledok iatrogénnej lézie distálneho močovodu

Matúš Richnavský, Patrícia Horváthová, Vincent Nagy, Vladimíra Sobolová, Jaroslav Beck, Marek Benhatchi
ABSTRAKT  E-POSTER


Splenogonadální fúze – rarita pro patologa a urologa
Mariana Plevová, Aleš Čermák, Eliška Tvrdíková, Jan Mazanec, Jaroslav Sedmík
ABSTRAKT  E-POSTERŠtvrtok/Thursday 6. 6. 2019

9.00 – 12.00 Sekcia sestier
Chairmen: I. Guľášová, K. Angelovičová

Faktory ovplyvňujúce vzdelávanie a prácu sestier
Ivica Gulášová, Jozef Babečka
ABSTRAKT

Vonkajšia derivácia moču, prevencia komplikácií
Božena Jurkechová, Anna Brezovská, Monika Mizerová
ABSTRAKT

Liečba karcinómu močového mechúra
Katarína Farkašová, Martina Vevericová
ABSTRAKT

Edukácia cystektomického pacienta v predoperačnom a po operačnom obodobí podľa protokolu ERAS
Vlasta Mendrejová, Ema Rábiková
ABSTRAKT

Edukácia pacienta po cystektómii
Zuzana Tkáčová, Kristína Jakubčová
ABSTRAKT

Ošetrovateľské aspekty sestry na urologickom oddelení
Ivana Kvačkajová, Andrea Bieliková
ABSTRAKT

Manažment pacienta s nocturiou
Katarína Angelovičová
ABSTRAKT

Minimálne invazívna liečba hyperaktívneho močového mechúra
Oľga Žňavová, Dana Jesenská, Paulína Hujová, Gabriela Harceková
ABSTRAKT (nedodaný)

Naše skúsenosti a využitím jednorázového flexibilného ureterorenoskopu
Mária Haragová, Alena Skuhrová
ABSTRAKT (nedodaný)

Uroinfekcia ako najčastejšia nozokomiálna nákaza
Adriana Kompaniková
ABSTRAKT (nedodaný)

Cystectomia podľa prístupu Lundiana, úloha sestry
Denisa Monsen Lukáčová
ABSTRAKT (nedodaný)

Kvalita života u pacientov po nefrektómii a vnímanie správania sa sestier počas hospitalizácie pacientov.
Tatiana Falatovičová, Zuzana Halžová, Iveta Suchardová, Terézia Smereková
ABSTRAKT (nedodaný)

Liečba urolitiázy extrakorporálnou litotripsiou
Stanislava Baučeková, Mária Ťažká
ABSTRAKT (nedodaný)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top