Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

    5. - 7. 6. 2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ABSTRAKTY/E-POSTERY       
Témy konferencie
Urologická onkológia
Urolitiáza
Pediatrická urológia
Funkčná urológia
Andrológia
Vária
ABSTRAKT JE MOŽNÉ       


Aula Magna | 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Aula Magna

Malá hora 4/A, 036 01 Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top