Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Výbor a sekretariát

Prezident kongresu
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Ján Dargaj
MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
MUDr. Kamil Javorka, PhD.
MUDr. Martin Jonáš
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
MUDr. Ján Kliment, PhD., FEBU
Mgr. Barbora Lepejová
MUDr. Michal Líška
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Igor Sopilko, PhD.
MUDr. Ján Šulgan
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
MUDr. Ján Švihra 
MUDr. Roman Tomaškin, PhD.


Vedecký výbor konferencie
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH


Organizačný sekretariát
Mgr. Klára Steiningerová
+421 911 038 002
+421 2 55 64 72 47
steiningerova@amedi.sk
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01, Bratislava
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top