Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

_______________________ Vitajte _______________________

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
FNsP J. A. Reimana v Prešove
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Prešov
Spolok lekárov v Prešove
Regionálna lekárska komora v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
A-medi management, s.r.o.

organizujú_____________  miesto konania  _____________
Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sekcia ošetrovateľstva - zasadačka Obvodného úradu, I. poschodie
Sála B Obvodného úradu | XVI. Prešovský pediatrický deň

Sála B Obvodného úradu

Nám. mieru 3, Prešov

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top