Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

Registrácia/Poplatky

_____________________  registrácia  _____________________
Registrácia je ukončená.
Registrovať sa je možné už iba na mieste konania konferencie.


_____________________  registračný poplatok  _____________________
Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky a abstrakty

_____________________  spôsob platby  _____________________
v hotovosti na mieste konania kongresu
prevodom na účet

_______  bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku  _______
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 041214
Poznámka: meno účastníka

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie
SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA

_______________  zaslanie prihlášky k aktívnej účasti a abstraktu  _______________
Kontaktná osoba: MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
KP FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov
do 30. 11. 2014 na e-mail: koval@fnsppresov.sk
tel.: 051/701 2559 (1116)

_____________________  organizačný sekretariát  _____________________
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625

A-medi management, s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top