Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

Kontakty

_____________________________ kontakty  _____________________________    
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 2559 (1116)
e-mail: koval@fnsppresov.sk
Bc. Anna Babinčáková
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 1115
babincakova@fnsppresov.sk
Mgr. Silvia Bláhová
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
telefón: 051/701 2559
sekretariat.do@fnsppresov.sk


_____________________ organizačný sekretariát  _____________________
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625

A-medi management, s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top