Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

Organizačný výbor

_______________  organizačný výbor  _______________

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
predseda

MUDr. Jana Čurilová
MUDr. Marcel Lavrik
MUDr. Katarína Krestianová
Bc. Anna Babinčáková
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Mgr. Silvia Bláhová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top