Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

Odborný program

Odborný program  ___________________________________________________________
Odborný program konferencie
K stiahnutiu vo formáte PDF

ŠTVRTOK 04.12.2014
SÁLA B OBVODNÉHO ÚRADU, NÁMESTIE MIERU 3, PREŠOV

7:45 – 8:30 REGISTRÁCIA


8:30 – 8:50 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE


9:00 – 10:50 I. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Šagát T., Červeňová O., Hladík M.
1. Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Budačová J. (Bratislava): Náhle príhody v pediatrickej praxi 12´
2. Hladík M. (Ostrava): Jak se fetuje v Čechách, na Moravě (a asi i na Slovensku) 12´
3. Červeňová O., Černianska A., Miklovičová D., Lysá Z., Szasz K. (Bratislava): USG skríning
    vrodených vývojových chýb obličiek
po tridsiatich rokoch 12´
4. Podracká L. (Košice): Soľ nie je nad zlato..! 12´
5. Králinský K. a kol. (Banská Bystrica): Quo vadis pediatrická intenzívna medicína? 12´
6. Kuchta M., Schusterová I., Strömplová D., Joppová E., Tóhátyová A. (Košice): Vzájomné vzťahy
    medzi poruchou udržania pozornosti
s hyperaktivitou (ADHD) a obezitou 12´
7. Kresánek J., Felcanová M., Šuňová J. (Bratislava): Nelátkové závislosti u detí a mládeže v SR 12´

DISKUSIA


10:50 – 11:00 PRESTÁVKA


11:00 – 13:00 II. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Králinský K., Hrebík M., Pisarčíková M.
1. Pisarčíková M., Šprláková J., Lisíková M., Kurák M. (Košice): Intenzívna medicína a prevencia stresového ulkusu u detí 12´
2. Fedor M., Janíková M., Ľuptáková A., Nosáľ S. (Martin): Kedy nás môže prekvapiť hyperkaliémia a čo s ňou urobíme? 12´
3. Kurák M., Filka V., Dreisigová E., Fehérová O. (Košice): Normálny krvný tlak u dojčiat, luxus či norma ? 12´
4. Zoľák V., Šagiová V., Hodrušská B., Fedor M., Nosáľ S. (Martin): Čo nám môže povedať  ultrasonografické vyšetrenie
    pľúc u detí
12´

5. Krcho P. (Košice): Objemovo kontrolovaná a synchronizovaná ventilácia u novorodencov 12´
6. Hrebík M., Kriššáková A., Baráková A., Vršanská V., Mašura J. (Bratislava): Problematika arteriálnej hypertenzie
    v detskom veku
12´

7. Bratský L. (Košice): Elektrický status epilepticus v spánku. Ani netušíme, koľko detí to má a čo to pre ich vývoj
    znamená
12´

8. Takáč B., Králinský K. (Banská Bystrica): Kašeľ a jeho ovplyvnenie použitím fytofarmák so sekretolytickým účinkom
    – focus na Hedelix
Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Krewel Meuselbach 15´

DISKUSIA


13:00 – 13:30 PRESTÁVKA


13:30 – 15:10 III. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Kuchta M., Michálek J., Molnár M.
1. Vargová V., Mrážik P. (Košice): Metotrexát v liečbe pacientov s juvenilnou idiopatickou artritídou
    – o čom sa diskutuje?
12´

2. Michálek J. (Ľubochňa): Jód a štítna žľaza- aktuálny pohľad 12´
3. Martinásková K. (Prešov): Epidermolysis bullosa na Slovensku 10´
4. Molnár M., Višňovcová N., Murgaš D., Dragula M. (Martin): Nové možnosti v liečbe pectus excavatum 10´
5. Višňovcová N., Murgaš D., Dragula M., Ďurdík P., Maťašová K. (Martin): Vysoký stav bránice u detí 10´
6. Mikolajčík P., Murgaš D., Bakoš J., Molnár M., Dragula M., Szépeová R., Havličeková Z. (Martin): Chirurgická liečba GER
    v detskom veku 10´
7. Šimurka P. (Trenčín): Očkovanie proti HPV infekcii na Slovensku a vo svete 10´
8. Feketeová A. (Košice): Renesancia imunomodulácie vs. narastajúca rezistencia
   
Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Benela 10´

DISKUSIA


15:10 – 15:20 PRESTÁVKA


15:20 – 17:00 IV. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Topoľsky I., Fábry J., Lavrik M.
1. Topoľský I., Furková K. (Bratislava): Akútne poškodenie obličiek 10´
2. Fabry J. (Dolný Smokovec): Mykoplazmové a chlamýdiové infekcie respiračného traktu u detí 10´
3. Šimurka P., Juráčková L., Lalinská D. (Trenčín): Dieťa s domácou parenterálnou výživou – čo ďalej? 10´
4. Jurečková, D., Trnovec, T., Šovčíková E., Murínová Ľ., Wimmerová S. (Michalovce): Vzťah medzi expozíciou
    polychlórovaným bifenylom a zdravotným stavom detskej populácie východného Slovenska 10´
5. Ševecová M., Kovaľ J. (Prešov): Deti s SGA z pohľadu endokrinologa 10´
6. Zavacká M., Cvengrošová A., Lazorčáková M., Kočišková M. (Prešov): Klinicky izolovaný syndróm alebo sclerosis multiplex?
    – kazuistka 10´
7. Čepelová S., Bujdošová,Z., Zavacká M., Lavrik M. (Prešov): Od apnoe so záchvatmi kašľa, k definitívnej diagnóze 10´
8. Svitková A. (Médecins Sans Frontiéres): Skúsenosti s lekármi bez hraníc 10´
9. Miškovská M. (Dolný Smokovec): Suchý extrakt z brečtanových listov EA 575 v liečbe infektov dýchacích ciest 10´
10. Kovaľ J., Semková D., Reváková I. (Prešov): Zvýšená chorobnosť detí ako dôsledok nedojčenia – hľadanie súvislosti 10´

DISKUSIA


ZÁVER


SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA


SESTERSKÁ SEKCIA

ZASADAČKA OÚ PREŠOV, I. POSCHODIE, SEKCIA OŠETROVATEĽSTVA

11:30 – 13:35 I. BLOK

Predsedníctvo: Ucháľová J., Staroňová Ľ., Haraksimová M.
1. Digaňová V., Šmalová M., Sládeková J., Šagiová V., Nosáľ S. (Martin): Čo sa môže skrývať za zdanlivo neškodnými
    modrinami
10´

2. Lizáková Ľ., Magurová D., Mrozková S. (Prešov): Syndróm traseného dieťaťa 10´
3. Petrilová J. (Prešov): Úrazy očí u detí 10´
4. Černianska E., Štillová ml. B., Vodilová L. (Martin): Nečakaná príčina obštrukcie čreva 10´
5. Ucháľová J., Stankovianska M., Weserle M. (Martin): Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hidradenitídou
    po chirurgickom riešení – kazuistika 10´
6. Blašková Z., Šperková B., Artimová Z. (Martin): Keď mladistvý väzeň potrebuje zdravotnú starostlivosť 10´
7. Celerinová E., Rómová M., Krafčíková A., Janíková M., Fedor M. (Martin): Otrava propán – butánom 10´
8. Centková A. (Prešov): Mastocytózy v detskom veku – edukácia rodičov 10´
9. Saloková B. (Prešov): Kreativita v práci sestry s deťmi s prejavmi agresívneho spávania 10´
10. Baňasová V., Peřinová N., Rybárová Ľ. (Prešov): Problematika starostlivosti o predčasne narodené deti 10´

DISKUSIA


13:35 – 14:00 PRESTÁVKA


14:00 – 16:20 II. BLOK
Predsedníctvo: Sinaiová Vilmonová J., Babinčáková A., Kučerová E.
1. Valková K., Čatlošová E., Spevárová M., Hodrušská B., Nosáľ S. (Martin): Adolescentky a antikoncepcia – kazuistika 10´
2. Liptáková K. (Prešov): Dieťa drogovo závislej matky – akútna a dlhodobá liečba 10´
3. Kučerová E., Grellnethová M., Potočniaková L., Nosáľ S. (Martin): Nová metóda aplikácie exogénneho surfaktantu
    u detí s ARDS
z pohľadu sestry 10´
4. Keruľová Z. (Košice): A život ide ďalej... 10´
5. Sinaiová Vilmonová J., Francová E. (Košice): Tak ide čas... 10´
6. Rusinková J., Sinaiová Vilmonová J., Francová E. (Košice): Sila moci v bezmocnosti... 10´
7. Andrijková J., Turáková E., Michnovičová L. (Prešov): Špecifiká prístupu zdravotníckeho personálu k dieťaťu s PAS
   
v zdravotnickom zariadení 10´
8. Kačeňaková J., Andrijková J., Sabolová M. (Prešov): Methemoglobinémia aj dnes prekvapí – kazuistika 10´
9. Kaščáková L., Sabolová M. (Prešov): Intoxikácie včera a dnes 10´
10. Novysedláková A. (Prešov): Antioxidanty – cesta k zdravému vývoju dieťaťa 10´

DISKUSIA


ZÁVER


SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc., mim. prof.
vedecká sekretárka SPS SLS
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prezident SPS SLS
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
riaditeľ FNsP J. A. Reimana v Prešove
prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
dekan FZO Prešovskej univerzity
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
prednosta Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
predseda Spolku lekárov v Prešove

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top