Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVI. Prešovský pediatrický deň

    04. December 2014 | Sála B Obvodného úradu Nám. mieru 3, Prešov

Organizačné pokyny

_____________ dátum a miesto konania  _____________
4. 12. 2014
Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sekcia ošetrovateľstva - zasadačka Obvodného úradu, I. poschodie

__________________ registrácia  __________________
4. 12. 2014 od 7:45 do 8:30

______________ registračný poplatok  ______________
Registračný poplatok lekári 10 €
Registračný poplatok sestry 5 €

_______________ kongresový jazyk  _______________
Slovenský, český

_______________ spoločenský program  _______________
Spoločenský večer 10 €
Spoločenský večer bude v priestoroch hotela DUKLA
Nám. legionárov 2, Prešov

______________  potvrdenie o účasti  ______________
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME
Pasívna účasť - 04.12. 2014 7 kreditov
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky 5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

_________________________  abstrakty  _________________________
Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Zborníku abstraktov
Termín na dodanie abstraktov je do 30.11. 2014 na e-mail: koval@fnsppresov.sk

_________________________  doprava  _________________________
Zo železničnej a autobusovej stanice možno cestovať trolejbusom č. 1, 4, 8
alebo autobusom č. 39, 45 smer centrum mesta (4. zastávka)

____________________  parkovanie  ____________________
Za budovou VÚC a Obvodného úradu - strážené a platené parkoviská
Pred hotelom Šariš - vzdialený cca 150 m od Obvodného úradu
- strážené a platené parkovisko

____________________  ubytovanie  ____________________
Možnosť prihlásiť sa na kontaktnej adrese najneskôr do 30.11.2014

_____________________________ kontakty  _____________________________
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 2559 (1116)
koval@fnsppresov.sk
Bc. Anna Babinčáková
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 1115
babincakova@fnsppresov.sk
Mgr. Silvia Bláhová
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
telefón: 051/701 2559
sekretariat.do@fnsppresov.sk

_____________________  organizačný sekretariát  _____________________
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625

A-medi management, s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top