Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Obezitologická sekcia | Slovenská diabetologická spoločnosť a Biomedicínske centrum SAV Vás pozývajú na

    16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

    26. – 27. október 2018

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na 16. Slovenské obezitologické dni
s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať v hoteli Holiday Inn Žilina.
Tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Obezitologickej sekcie SDS a prezidentka odborného podujatia
Holiday Inn | 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Holiday Inn

Športová 568/2, 010 10 Žilina

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top