Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Témy

Slávnostná 4. Sečanského prednáška.
Odporúčania pre manažment obezity, centrum pre manažment obezity na Slovensku.
Diétny manažment obézneho pacienta.
Kognitívno-behaviorálna terapia.
Fyzická aktivita (odporúčania pre pohybovú aktivitu).
Obezita a diabetes.
Obezita a jej komplikácie.
Farmakoterapia obezity.
Bariatrická metabolická chirurga.
Zaujímavé kazuistiky v obezitológii.
Obezita u detí a adolescentov.
Varia.
Sekcia zdravotné a diétne sestry.

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top