Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Organizačný sekretariát

Mgr. Klára Steiningerová
tel.: 02/55 64 72 47
mobil: 0911 038 002
e-mail: steiningerova@amedi.sk

A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, Bratislava 831 01

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top