Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Ubytovanie

Ubytovanie sa zabezpečuje individuálne:
Rezervácia ubytovania najneskôr do 01.10.2018.

Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina
kontakt. tel.: +421 041/5050120,
e-mail: reservations@holidayinn-zilina.sk,
heslo: SOD 2018, www.holidayinn-zilina.sk

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top