Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Organizačný a programový výbor

Organizačný výbor:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedkyňa
MUDr. Viera Kissová, PhD.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
MUDr. Martin Schön
doc. MUDr. Peter Minárik, CSc.

Programový výbor – predsedovia:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Programový výbor – členovia:
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
doc. MUDr. Peter Minárik, CSc.
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Viera Doničová, CSc.


Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top