Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Registračný poplatok

Registračný poplatok
Člen Obezitologickej sekcie SDS 20 €
Nečlen Obezitologickej sekcie SDS 30 €
Sestry, asistenti výživy 10 €

Iné poplatky – platba v hotovosti pri registrácii
Obed 26.10. 15 €
Večera 26.10.  30 €
Obed 27.10.  15 €

Bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 19.10. 2018)
– v hotovosti pri registrácii

Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 271018
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top