Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Príhovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 dovoľte mi pozvať Vás na šiesty Slovenský vakcinologický kongres, ktorý sa koná už na tradičnom mieste v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách a v tradičnom čase, koncom druhého pracovného týždňa v roku. Zvykli sme si, že organizujeme jedno z prvých, ak nie prvé väčšie odborné podujatie v novom roku na Slovensku. To má určité výhody aj nevýhody. Výhody vidíme v tom, že do nového roku vstupujeme plní elánu, oddýchnutí po vianočných a koncoročných sviatkoch bez únavy z účasti na iných podujatiach. Nevýhodou je, že sme v pozornosti nielen odborníkov, ale aj osôb, ktoré hľadajú vo všetkom konšpirácie. Takto nám vlani urobili službu, keď tajne nahrali záznam z nášho rokovania v prvý deň kongresu. Neviem, aké z toho, čo počuli, urobili závery, ale mne ich audiozáznam z internetu pomohol pri opätovnom prezeraní obrázkov z niektorých zaujímavých prednášok. Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že aktivity odporcov očkovania na Slovensku stagnujú, prípadne trošku ustupujú. Chýba im ďalšie „šokujúce odhalenie pravdy“, alebo jednoducho platí, že „každá senzácia trvá tri dni“? Tohtoročný kongres nám už dáva priestor venovať sa aktuálnym a skutočným problémom v prevencii chorôb ako sú hemoragické horúčky, vírusová hepatitída typu A a mumps, ktoré prebiehajú v epidémiách a ohrozujú zdravie verejnosti. Rovnako ako početné skupiny neočkovaných detí, ktoré sú časovanou bombou pre vznik ďalších epidémii. My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas, kedy môžeme prezentovať potrebu našej profesie tak ako hasiči pri požiari. V oboch prípadoch však vznikajú zbytočné škody, ktorým sa dá predchádzať. Riešenia neočakávaných udalostí akými epidémie vždy sú, vyžadujú erudovaný prístup založený na najnovších vedeckých poznatkoch nielen epidemiológov, ale aj ostatných lekárov. Kongresu sa zúčastňujú lekári pracujúci často v neľahkým podmienkach, s neprispôsobivými občanmi, bez podpory nadriadených a bez spoločenského uznania. Zostavovateľov odborného programu by potešilo, keby Vám účasť na kongrese rozšírila vedomosti a pomohla v prípade potreby prijímať správne rozhodnutia pri ochrane zdravia našich detí, dospelých, cestovateľov a iných rizikových skupín. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme Vás zaujali aktuálnosťou prezentovaných tém, odborným prístupom a príjemným prostredím.

Tešíme na stretnutie s Vami

S úctou

Zuzana Krištúfková

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top