Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Témy

TÉMY

MOŽNOSTI OČKOVANIA PROTI VZDUŠNÝM NÁKAZÁM
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

OČKOVANIE PROTI ALIMENTÁRNE PRENOSNÝM NÁKAZÁM
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)

PRIPRAVENOSŤ NA NÁVRAT OČKOVANÍM ELIMINOVANÝCH CHORÔB MUDr. Ingrid Urbančíková, PHD., MPH
(urbancikova@dfnkosice.sk)

NOVINKY V OČKOVANÍ PROTI HPV
MUDr. Mária Avdičová PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

OČKOVANIE RIZOKOVÝCH SKUPÍN
MUDr. Erika Böhmová
(ba.bohmova@uvzsr.sk)

HEMORAGICKÉ HORÚČKY
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

OČKOVANIE CESTOVATEĽOV
MUDr. Eva Striežová
(eva.striezova@gmail.com)

VARIA
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
(pavol.simurka@gmail.com)

Prihlášky prezentácii bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.

Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty v elektronickej forme a prihlášky k pasívnej účasti
v elektronickej forme alebo poštou, prosím zašlite na adresu organizačného výboru v termínoch,
ktoré sú uvedené v pozvánke.


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top