Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
1. 12. 2014 Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
1. 12. 2014 Prihláška na pasívnu účasť - zľavnený registračný poplatok
do 1. 12. 2014 Rezerváciu ubytovania v Hoteli PATRIA**** zabezpečuje
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625
www.amedi.sk

REGISTRÁCIA
15.1.2015  9:00 - 13:00
16.1.2015  8:00 - 13:00
17.1.2015  8:00 - 10:00

ODBORNÝ PROGRAM
15.1.2015
12:30 - 13:30 (Satelitné sympózium GSK)

14:00 (Slávnostné otvorenie kongresu)
14:30 - 18:30 (prednášky)
16.1.2015
09:00 - 11:00 (posterová sekcia)

12:30 - 18:30 (prednášky)
17.1.2015
09:00 - 12:30 (prednášky)

13:00 (ukončenie kongresu)

POTVRDENIE O ÚČASTI
15.1.2015 – 5 kreditov
16.1.2014 – 7 kreditov
17.1.2014 – 4 kredity, spolu 16 kreditov

Kredity za aktívnu účasť:

slovenský autor prednášky – 10 kreditov, spoluautor – 5 kreditov
zahraničný autor prednášky – 15 kreditov, spoluautor – 10 kreditov

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

POSTERY
Rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm

Sli.do
interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

ABSTRAKTY
Akceptovaný je štrukturovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top