Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Registrácia-poplatky

REGISTRÁCIA
15. 1. 2015 ‒ 9:00 - 13:00
16. 1. 2015 ‒ 8:00 - 13:00
17. 1. 2015 ‒ 8:00 - 10:00

REGISTRAČNÝ POPLATOK

   do 01.12.2014 po 01.12.2014
Členovia SEVS 30 € 40 €
Ostatní  50 € 60 €

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
účasť na odborných prednáškach
všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
DPH
registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii (prednáška, poster)

INÉ POPLATKY

Večera (15.01.2015) 15 €
Obed (16.01.2015) 10 €
Spoločenský večer (16.01.2015) 20 €

SPÔSOB PLATBY
poštovou zloženkou
prevodom na účet
  (prosíme uhradiť do 09. 01. 2015)

v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu:

A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 150115
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top