Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Výbor

PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Böhmová
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, PhD.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
MUDr. Monika Pažinková, MPH
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, PhD.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Böhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
d
oc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A–medi management, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top