Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Ubytovanie

Ľutujeme ubytovanie v Hoteli PATRIA**** už nie je k dispozícii.
Všetky úspešné rezervácie budú potvrdené mailom.
Využite prosím ďaľšie možnosti ubytovania v ponúkaných hoteloch (viď. ubytovanie).
Za pochopenie Ďakujeme.


BYTOVANIE

Účastníkom rezervujeme ubytovanie po celú dobu konferencie.
Rezerváciu ubytovania prosíme vykonať cez on-line registráciu účastníkov.

HOTEL
Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso 
 Dostupný typ izbyMax. počet osôbCena izba/noc s DPH
 1-lôžková185 €
 2-lôžková2100 €
 prístelok140 € 
Zľava: Zvýhodnená cena pre účastníkov kongresu.

ÚHRADA UBYTOVANIA
Cena za ubytovanie je za izbu a noc vrátane raňajok.

Ubytovanie je potrebné uhradiť do 01. 12. 2014.
Ďaľšie náklady spojené s pobytom si účastník hradí sám.

PLATOBNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom.
V prípade neuhradenia ubytovania do 09. 01. 2015, budú Vaše požiadavky automaticky zrušené.

BANKOVÝ PREVOD
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 11115
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Upozornenie: V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

REZERVÁCIA UBYTOVANIA
Po odoslaní kontaktného e-mailu, v ktorom budú vyšpecifikované náležitosti k rezervácii Vás bude kontaktovať pani Ing. Dana Lakotová a potvrdí Vám možnosť ubytovania v danom termíne.
Rezervácia ubytovania je záväzná. Zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 1. 12. 2014.
Po tomto dátume bude naúčtovaný 100 % storno poplatok.

K rezervácii ubytovania použite on-line registráciu účastníkov.

Naša agentúra nepriraďuje jednotlivých účastníkov na dvojlôžkových izbách. Je nutné si ubytovanie vopred dohodnúť s niektorým z kolegov.

ZRUŠENIE A ZMENY V UBYTOVANÍ
Všetky zmeny týkajúce se rezervácie ubytovania, alebo jeho prípadné zrušenie musí byť zaslané písomne na zabezpečovateľa ubytovania e-mailom: marketing@amedi alebo telefonicky +421 903 224 625. Telefonické zmeny alebo storno nebudú akceptované.

Za dátum zrušenia objednaných služieb se považuje dátum doručenia písomného vyrozumenia na zabezpečovateľa ubytovania.

Prosíme účastníkov, aby v prípade akýchkoľvek zmien nekontaktovali hotel, ale sa obrátili na A-medi management, s.r.o. - Dana Lakotová, ktoré všetky zmeny vybavuje.   

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE
A-medi management, s.r.o. - Dana Lakotová
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
mobil: +421 903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top